Dinlle Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830324

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dinlle@thornleyleisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thornleyleisure.co.uk/park/dinlle/

Yn Dinlle Caravan Park, gallwch weld odre mynyddoedd godidog Eryri, ac mae'r darn hir o draeth tywodlyd yn Ninas Dinlle, gyda'i ddŵr glas glân a chlir, yn dafliad carreg i ffwrdd. Mae Dinlle Caravan Park wedi'i leoli yn agos at dref Caernarfon, wrth y fynedfa i rai o'r golygfeydd mwyaf godidog sydd gan Gymru i'w gynnig. Mae'r cyfleusterau yn Dinlle Caravan Park yn ardderchog ac yn cynnwys pwll nofio awyr agored wedi'i gynhesu gyda seddau a lolfeydd heulwen, yn ogystal â chyfleusterau adloniant sy'n cynnig rhywbeth i bawb. Gall oedolion ymlacio yn 'Bensons', y bar ystafell wydr, neu fwynhau gwefr y bar teulu 'Castaway' mawr.

Mae'r lleiniau teithiol a gwersylla wedi'u lleoli mewn erwau o laswelltir gyda digon o le i hyd yn oed y grwpiau teuluol mwyaf fod yn gyfforddus.

Mwynderau

 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Nwy ar gael
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwynt trydan
 • Pwll nofio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Cyfleusterau plant
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail