Canolfannau Gwybodaeth

Gwnewch y gorau o'ch arhosiad trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Gwybodaeth i Dwristiaid. Bydd staff wrth eu bodd i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad

Canolfannau Croeso Conwy

Canolfan Groeso Conwy
Muriau Buildings, Stryd Rosehill
Conwy
LL32 8LD
01492 577566
conwytic@conwy.gov.uk

Amseroedd Agor
Llun - Sadwrn: 09:30 - 17:30
Sul: 10:30 - 16:30

Canolfan Groeso Llandudno 
Uned 26, Canolfan Fictoria
Stryd Mostyn, Llandudno
LL30 2RP
01492 577577 
llandudnotic@conwy.gov.uk

Amseroedd Agor
Llun - Sadwrn: 09:30 - 17:30
Sul: 10:30 - 16:30

Canolfannau Croeso Parc Cenedlaethol Eryri 

Canolfan Groeso Betws-y-Coed 
Stablau'r Royal Oak 
Betws-y-Coed
LL24 0AH
01690 710426
TIC.BYC@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor 
O'r Pasg hyd yr Hydref - bob dydd 09:30 - 17:00
(Awst - 09.30 - 18.00)
Gaeaf - bob dydd 10:00 - 16:00

Canolfan Groeso Beddgelert 
Canolfan Hebog
Beddgelert *
LL55 4YD
01766 890615
TIC.Beddgelert@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor (Tymhorol)
Chwefror hyd y Pasg - penwythnosau yn unig rhwng 09:30 - 17:00
O'r Pasg hyd yr Hydref - bob dydd 09:30 - 17:00

Canolfan Groeso Aberdyfi 
Gerddi'r Cei
Aberdyfi *
LL35 0EE
01654 767321
TIC.Aberdyfi@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor (Tymhorol)
O'r Pasg hyd yr Hydref - bob dydd 09:30 - 17:00

Pwyntiau Gwybodaeth: (dim gwasanaeth archebu llety)

Abersoch
The Vestry
Stryd Fawr
LL53 7DS

Hwb Caernarfon 
Oriel Pendeitsh
LL55 2AY
touristinformation@hwbcaernarfon.cymru

Hwb Eryri
Llanberis
info@hwberyri.co.uk

Gorsaf Abermaw (ticedi tren a fferi ar gael)
Station Approach
Abermaw 
LL42 1LS
01341 281617 (8:45am - 4:45pm Llun - Sad. Ar gau Dydd Sul)
info@barmouthstation.com

* Ar agor yn dymhorol yn unig (Pasg - Hydref)