Canolfannau Gwybodaeth

Gwnewch y gorau o'ch arhosiad trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Gwybodaeth i Dwristiaid. Bydd staff wrth eu bodd i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad

Canolfannau Croeso Conwy

Canolfan Groeso Conwy
Muriau Buildings, Stryd Rosehill
Conwy
LL32 8LD
01492 577566
conwytic@conwy.gov.uk

Canolfan Groeso Llandudno 
Uned 26, Canolfan Fictoria
Stryd Mostyn, Llandudno
LL30 2RP
01492 577577 
llandudnotic@conwy.gov.uk

Canolfannau Croeso Parc Cenedlaethol Eryri 

Mae'r Canolfannau Croeso (Betws y Coed, Beddgelert ac Aberdyfi) ar gau nes yr hysbysir yn wahanol. Mae'r Parc wedi sefydlu system ymholiadau dros y ffôn neu e-bost - gall y cyhoedd gysylltu ar 01766 890615 neu e-bostio tic.beddgelert@eryri.llyw.cymru gydag unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag ymweld ag unrhyw ardal o Eryri.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Parc.

Pwyntiau Gwybodaeth: (dim gwasanaeth archebu llety)

Abersoch
The Vestry
Stryd Fawr
LL53 7DS

Gorsaf Abermaw (ticedi tren a fferi ar gael)
Station Approach
Abermaw 
LL42 1LS
01341 281617
info@barmouthstation.com