Canolfannau Gwybodaeth

Gwnewch y gorau o'ch arhosiad trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Gwybodaeth i Dwristiaid. Bydd staff wrth eu bodd i'ch cynorthwyo â'ch ymholiad.

Canolfannau Croeso Cyngor Conwy

Canolfan Groeso Conwy
Muriau Buildings, Stryd Rosehill
Conwy
LL32 8LD
01492 577566
conwytic@conwy.gov.uk
www.dewchigonwy.org.uk | www.siopconwy.cymru

Amseroedd Agor

Haf (Ebrill - Hydref)
Llun i Sadwrn: 9.30 - 17:00
Ar gau am ginio rhwng 1pm a 2pm

Gaeaf (Tachwedd - Mawrth)
Mawrth i Sadwrn: 10.00 - 16:00
Ar gau am ginio rhwng 1pm a 2pm

Canolfan Groeso Llandudno 
Uned 26, Canolfan Fictoria
Stryd Mostyn, Llandudno
LL30 2RP
01492 577577 
llandudnotic@conwy.gov.uk
www.dewchigonwy.org.uk | www.siopconwy.cymru

Amseroedd Agor

Trwy’r Flwyddyn
Llun i Sadwrn: 9:30 – 17:00
Ar gau am ginio rhwng 1pm a 2pm

Canolfannau Croeso Parc Cenedlaethol Eryri 

Canolfan Groeso Betws-y-Coed 
Stablau'r Royal Oak 
Betws-y-Coed
LL24 0AH
01690 710426
TIC.BYC@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor 
Dyddiol: 09:30 - 12:30 a 13:30 - 16:30
 

Canolfan Groeso Beddgelert 
Canolfan Hebog
Beddgelert *
LL55 4YD
01766 890615
TIC.Beddgelert@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor (Tymhorol)
Dyddiol: 09:30 - 12:30 a 13:30 - 16:30

Canolfan Groeso Aberdyfi 
Gerddi'r Cei
Aberdyfi *
LL35 0EE
01654 767321
TIC.Aberdyfi@snowdonia.gov.wales

Amseroedd Agor (Tymhorol)
Dyddiol: 09:30 - 12:30 a 13:30 - 16:30
 

Pwyntiau Gwybodaeth: (dim gwasanaeth archebu llety)

Abersoch
The Vestry
Stryd Fawr
LL53 7DS
facebook.com/calonabersochheart

Gorsaf Abermaw (ticedi tren a fferi ar gael)
Station Approach
Abermaw 
LL42 1LS
info@barmouthstation.com