Termau ac Amodau

Ymwadiad Rhwymedigaethau

Er bod pob ymdrech wedi'i gymryd i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar wefan Ardal Farchnata Eryri Mynyddoedd a Môr, mae rhai manylion yn agored i newid. Mae Uned Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau Cyngor Gwynedd, sy'n rheoli'r wefan, yn adolygu ac yn datblygu'r cynnwys yn gyson. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch y cywirdeb, ffoniwch 01286 679686 neu e-bostiwch twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru.

Mae Cyngor Gwynedd yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan hon. Nid yw'r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ddefnyddio deunydd y gellir ei lawrlwytho o'r wefan hon. Rydym yn argymell bod defnyddwyr yn ailystyried yr holl ddeunydd wedi'i lawrlwytho gyda'u meddalwedd gwrth-firws ei hun.

Gwefannau allanol

Mae yna nifer o gysylltiadau â gwefannau allanol ar y wefan hon. Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau trydydd parti hyn mewn unrhyw ffordd.