Cysylltu

Os dymunwch gysylltu gydag Eryri Mynyddoedd a Môr, plîs defnyddiwch un o'r opsiynnau isod.

Ydych yn ymwelwr?

Am wybodaeth am wyliau ffoniwch 01286 679686 neu anfon e-bost at twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru.

Ydych chi'n fusnes?

Ydych yn cael trafferth dod o hyd i'ch manylion neu ddigwyddiad ar ein gwefan? Having trouble finding your business information or event on our website? Ffoniwch 01286 679686 neu anfon e-bost at twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru.

Ydych chi'n cael trafferthion gyda'r wefan?

Os oes gennych broblem gyda'r wefan, cysylltwch gyda twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru gan gynnwys disgrifiad o'r broblem, linc i'r dudalen benodol, enw a fersiwn eich browser a manylion gweithredu eich cyfrifiadur.