Adra

Uned 3 Parc Glynllifon, Llandwrog, Gwynedd, LL54 5DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 831353

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@adrahome.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.adrahome.com

Mae Adra’n arbenigo mewn anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes. O nwyddau i’r ty i emwaith, o fwyd lleol i gynnyrch ymolchi – mae popeth wedi’u gwneud yng Nghymru, wedi’u dylunio gan ddylunwyr o Gymru neu’n amlygu’r iaith Gymraeg.

Mae'n siop wedi'i lleoli ym Mharc Glynllifon tu allan i Gaernarfon, mewn hen felin goed sy'n adeilad wedi'i restru ac yn llawn cymeriad. Ewch am dro o amgylch y gerddi, dewch i'r siop yna ewch am baned a chacen i'r caffi cyfagos. Edrychwn ymlaen i'ch gweld!

Mwynderau

  • Parcio
  • Derbynnir Cŵn
  • Croeso i bartion bws
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiledau Anabl
  • Talebau rhodd ar gael