44ain Castell Howell - Ras Ryngwladol yr Wyddfa

  • 20 Gorffennaf 2019

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Stephen Edwards (Trefnydd y Ras)

Llanberis, LL55 4UR

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07867 976183

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page support@snowdonrace.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.snowdonrace.co.uk

Rhan o gyfres Cwpan y Byd y Gymdeithas Redeg Mynydd

Un o heriau anoddaf Ewrop, mae'r ras 10 milltir yn golygu rhedeg o ymyl Llyn Padarn ym mhentref Llanberis i'r copa uchaf yng Nghymru a Lloegr ac yn ôl i lawr. Cynhaliwyd y ras gyntaf erioed ar 19 Gorffennaf, 1976 ar ôl i Ken Jones, brodor o Lanberis gyflwyno'r syniad i Bwyllgor Carnifal y pentref. Dechreuodd wyth deg chwech o redwyr ar gyfer y ras ac enillodd Dave Francis o Fryste, a gwblhaodd y cwrs mewn 1 awr 12 munud 05 eiliad.