Ty’n Llan

Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 875827

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://tynllan.cymru/

Tafarn gymunedol yw Tŷ'n Llan sydd wedi'i lleoli ym mhentref prydferth Llandwrog ger Caernarfon. Yn agos at Barc Gwledig Glynllifon, Castell Caernarfon, mynyddoedd yr Eifl a thraeth Dinas Dinlle – mae'r Ty'n Llan yn gweini prydau a byrbrydau, cwrw go iawn, lager drafft, te a choffi mewn lleoliad clyd, hanesyddol Cymreig.

Gwobrau

  • Thumbnail