Te a Cofi

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Ifan Tudur

GISDA, 22/23 Y Maes, Caernarfon, LL55 2NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674566 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07391252614

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page teacofi@gisda.co.uk

Mae Te a Cofi yn gaffi sydd ar agor i’r cyhoedd ac ar yr un pryd yn cynnig hyfforddiant i bobl ifanc yn y maes arlwyo. Rydym hefyd yn darparu bwffes i unrhyw achlysur! Dewch draw rhwng 9yb a 4yh. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Gorsaf bws gerllaw
  • WiFi am ddim
  • WiFi ar gael
  • Gwasanaeth danfon
  • Cyfleusterau newid babanod
  • Croesewir teuluoedd