Te a Cofi

22-23 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 671153

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page teacofi@gisda.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://teacofi.wordpress.com/

Mae Te a Cofi yn gaffi sydd ar agor i’r cyhoedd ac ar yr un pryd yn cynnig hyfforddiant i bobl ifanc yn y maes arlwyo. Rydym hefyd yn darparu bwffês ar gyfer unrhyw achlysur.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Arhosfan bws gerllaw
  • WiFi am ddim
  • WiFi ar gael
  • Gwasanaeth danfon
  • Cyfleusterau newid babanod
  • Croesewir teuluoedd