Cei Llechi

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
  • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 685250

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ceillechi@galericaernarfon.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.ceillechi.cymru/

Mae Nantlle, Cwm Gwyrfai a Moel Tryfan yn dri llety gwyliau hunanarlwyo yng nghanol Caernarfon, tafliad carreg o Gastell Caernarfon, ac yn rhan o brosiect adfywio Cei Llechi. Mae'r unedau wedi eu henwi ar ôl tair o chwareli Dyffryn Nantlle lle byddai llechi yn cael eu hanfon i Gaernarfon i'w hanfon i bedair cornel y byd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am bob uned unigol a manylion am sut i archebu ar y dolenni canlynol:


Dysgwch fwy am brosiect adfywio Cei Llechi a'r crefftwyr lleol sy'n gweithredu o'r mannau gwaith wedi'u gweddnewid, ewch i  www.ceillechi.cymru.
 

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw

Gwobrau