Tŷ Glyndŵr

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

1 Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 238280

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@tyglyndwr.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tyglyndwr.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i adeiladu yn 1815 mae Tŷ Glyndŵr wedi cael ei adnewyddu'n helaeth i ddarparu tu mewn eclectig ond modern wrth gadw ei geinder gwreiddiol. Mae'r hostel wedi'i leoli yng nghanol Caernarfon, 50m yn unig o Gastell Caernarfon, ac mae'n cynnig llety hamddenol, cyfeillgar a chyfforddus gyda cyfleusterau gwych am bris rhesymol, gan gynnig ystafell i amryw person, ystafelloedd preifat ac ystafell stiwdio deuluol. Ceir caffi ar y safle sy'n gwasanaethu coffis wedi'u rhostio'n lleol a dewis eang o de yn ogystal â chacennau wedi'u cynhyrchu'n lleol a hefyd mae bar yn y seler sy'n cynnal sesiynau cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

Mwynderau

 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail