Gray-Thomas

9-11 Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672602

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@gray-thomas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gray-thomas.co.uk/

Yn union ar draws y ffordd i Gastell Caernarfon, mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yn Gray-Thomas. Maent yn gwerthu dewis enfawr o anrhegion, dillad a chofroddion Cymreig, llawer ohonynt yn cael eu cyflenwi gan gynhyrchwyr lleol. Mae celf, printiau a chardiau cyfarch gan artistiaid lleol ar gael yn ogystal â dewis blasus o fwyd a diod a gynhyrchir yn lleol. Gallwch hefyd gymryd hoe yn y caffi wrth ryfeddu at fawredd y Castell.

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw

Gwobrau

  • Thumbnail