Gray - Thomas

9-11 Pendeitch, Caernarfon, LL55 2AU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672602

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@gray-thomas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gray-thomas.co.uk/

Dewch i ymweld â'n caffi newydd a mwynhewch un o'n cacennau blasus tra'n rhyfeddu at ysblander Castell Caernarfon ar draws y ffordd. Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yn Gray Thomas!