Yr Hen Lys

Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 239010

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@theoldcourthouse.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.theoldcourthouse.org.uk/

Mae'r Hen Lys yn fwyty safonol a lleoliad cerddoriaeth fyw yng nghanol Caernarfon. Mae'n adeilad o bwysigrwydd pensaernïol rhagorol, gyda llawer o'r nodweddion gwreiddiol heb newid. Yn ogystal â chiniawa clasurol a the prynhawn, cynhelir sioeau theatr, perfformiadau a digwyddiadau cerddoriaeth fyw yn un o'r lleoliadau mwyaf cain y tu mewn i furiau tref Caernarfon. 

Gwobrau

  • Thumbnail