Golff

Golff fel y dylai fod

Dyma frand arbennig golff Cymru, golff sy’n cael ei chwarae ar gyrsiau cyfeillgar a hygyrch. Mae gennym oddeutu 20 cwrs golff, yn cynnwys tri o’r goreuon yn y DU – Cwrs Golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech, y cwrs golff cyswllt yn Aberdyfi a chwrs golff eiconig Nefyn, sydd i’w ganfod ar glogwyni Pen Llŷn. Cyflawnodd James Braid beth o’i waith gorau yma yng ngogledd Cymru – fel y gwelwch chi pan ddilynwch chi’r Llwybr Golff James Braid newydd, sy’n cysylltu 10 o’i gyrsiau gyda’i gilydd.

Cyrsiau 18 Twll

Clwb Golff Aberdyfi
www.aberdoveygolf.co.uk

Clwb Golff Abersoch
www.abersochgolf.co.uk

Clwb Golff Bangor St. Deiniol
www.bangorgolf.co.uk

Clwb Golff Caernarfon
www.caernarfongolfclub.co.uk

Clwb Golff Nefyn a'r Cylch
www.nefyn-golf-club.co.uk

Clwb Golff Porthmadog
www.porthmadog-golf-club.co.uk

Clwb Golff Pwllheli
www.pwllheligolfclub.co.uk

Clwb Golff Royal St David, Harlech
www.royalstdavids.co.uk

Cyrsiau 9 Twll

Clwb Golff Bala
www.golffbala.co.uk

Clwb Golff Betws y Coed
www.golf-betws-y-coed.co.uk

Clwb Golff Cricieth
01766 522154

Clwb Golff Fairbourne
www.fairbournegolfclub.co.uk

Clwb Golff a Maes Ymarefer Llŷn
www.pen-y-berth.co.uk/golf-north-wales.html

Clwb Golff Tyddyn Mawr
01286 674919

Maes Ymarfer Treborth
www.treborthleisure.co.uk/golf.html

Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd CymruJames Braid Trail in North Wales Logo

Roedd James Braid (1870-1950) yn gynllunydd cyrsiau golff ardderchog ac yn golffiwr proffesiynol o’r Alban ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau. Darganfyddwch fwy am y deg clwb sy'n ran o Drwydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymrus. Y clybiau ydi Aberdyfi, Bangor St Deiniol, Caergybi, Maesdu, Nefyn, Hen Golwyn, Porthmadog, Pwllheli, Rhyl a Wrecsam.  

Trywydd Golff James Braid yn De CymruThe James Braid Golf Trail South Wales Logo

Mae posib dilyn trwydd golff James Braid Golf Trail yn De Cymru a chwarae cyrsiau fel Castell-nedd, Pennard a Dinbych y Pysgod. Ewch i wefan www.braidgolftrail.co.uk am ragor o fanylion.