Bragdy Lleu

Uned A9, Stâd Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Gwynedd, LL54 6DB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07724 902532

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@bragdylleu.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bragdylleu.cymru/

Bragdy crefft gwobrwyedig bro Dyffryn Nantlle yw Bragdy Lleu, yn creu cwrw o safon uchel gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o’r safon uchaf. Wedi sefydlu yn 2013, mae Bragdy Lleu yn cefnogi'r economi leol ac yn frwd dros iaith, hanes a diwylliant ardal Dyffryn Nantlle - ardal y Mabinogi. Mae pob cwrw maent yn ei greu yn cael ei enwi ar ôl cymeriadau o’r chwedlau byd enwog, a nodweddion y cymeriadau hynny yn cael eu cyfleu yn nodweddion unigryw pob cwrw. Mae’r busnes yn ehangu yn gyson, a bellach maent yn cyflenwi casgenni i dafarndai ar draws Gogledd Cymru ac yn cyflenwi poteli i dafarndai, siopau a bwytai ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Yn ogystal, maent yn gwerthu'n uniongyrchol o’r bragdy ac yn mynychu sioeau amrywiol gyda’u bar symudol, ac yn darparu cwrw ar gyfer digwyddiadau gan gynnwys priodasau a dathliadau o bob math. 
Cwrw’r Celtiaid… 800 mlynedd o etifeddiaeth ymhob diferyn.

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Disgrifiad Cryno
 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio
 • Siop
 • Toiled
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Talebau rhodd ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Taliad Apple