Glasfryn Parc

Y Ffor, Gwynedd, LL53 6PG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 810202

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@glasfryn.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.glasfryn.co.uk

Ble wnawn ni ddechrau? Meddyliwch am weithgaredd ac mae’n debygol iawn y bydd cyfle i chi ei wneud yma. Ymysg y gweithgareddau sydd ar gael mae go karts, beiciau cwad, saethyddiaeth, pysgota a bowlio deg. Dewch i ddysgu sut i Donfyrddio, neu cymrwch y cyfle i Badlfyrddio ar eich Sefyll neu Caiacio..

Cyfeirir at Glasfryn fel ‘Prif ganolfan antur a gweithgareddau gogledd Cymru.’ Ydy hynny’n ddigon o reswm? O, gyda llaw, mae siop fferm a chaffi sydd wedi ennill gwobrau ar y safle hefyd.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Parcio
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cyfleusterau plant
 • Disgownt i grwpiau
 • Croeso i deuluoedd
 • Parcio (Bws)
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Croesewir grwpiau
 • WiFi am ddim
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan