Siopau a Cynnyrch Lleol

Mae ein siopau yn rhoi sylw i ddewis personol a gwaith llaw sydd fwy neu lai yn unigryw. wrth gwrs, mae siopau arferol y stryd fawr yma hefyd ond rhan yn unig yw’r rhain o’n tirlun adwerthu arbennig. 

Ein prif bwynt gwerthu yw’r busnesau annibynnol, cyfeillgar sydd yn cynnig nwyddau unigol ac unigryw wedi eu hysbrydoli a’u creu o fewn yr ardal nodedig hon. Dyma reswm teilwng dros ddod â’ch bag siopa efo chi! 

Rydym yn griw creadigol. Mae artistiaid a chrefftwyr lleol ledled yr ardal yn brysur yn creu nwyddau a’u gweithdai, eu stiwdios a’u siopau yn orlawn o anrhegion a chofroddion unigryw. Ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon, mae crefftwyr newydd wedi ymuno â chriw yr Iard  gyfunol ac mae’r gweithdai hanesyddol wedi eu hadnewyddu a’u moderneiddio i ddenu busnesau crefft annibynnol yn cynnwys gemyddion, cerflunwyr, artistiaid seramig a chrochenwyr. 
Mae mwy eto yng Nghanolfan Grefftau Corris - mini bentref  yw hwn yn cynnwys gweithdai a siopau yn unig. Mae’n lle poblogaidd ac yn enillydd  un o Wobrau Twristiaeth Visit Wales yn 2015 sef gwobr  ‘Dyddiau Allan Gorau’.  

Mae siopa bob amser yn bleser yn y siopau teuluol cyfeillgar ar stryd fawr prif drefi’r ardal sef Bala, Caernarfon, Dolgellau, Llanrwst a Phwllheli. Mae ein siopau yn rhan hanfodol o’n cymuned ac mae croeso cynnes yn dod fel rhan o’r gwasanaeth, waeth os ydych yn lleol neu yn ymwelydd.

Nid yw mawr o angenrheidrwydd yn fwy dewisol. O gymharu gyda Harrods neu John Lewis, mae’n debyg bod siop Kerfoots ym Mhorthmadog yn ymddangos fel pen pin, ond mae pob modfedd ohoni yn orlawn o’r gorau mewn nwyddau cartref, dillad ac eitemau moethus. Dyma brofiad siopa dinas enfawr wedi ei gyflwyno mewn pecyn bychan, twt. Siop arall ym Mhorthmadog sydd yn gystadleuol iawn yw siop hanesyddol Recordiau’r Cob. Mae’n adnabyddus ledled y byd fel Ogof Aladdin ar gyfer recordiau finyl prin a staff gwybodus – a dyna un peth nad yw Amazon yn gallu ei gynnig.  Am gymysgedd o grefftau a theisennau ewch i Pethau Melys ar yr harbwr, cyfuniad bendigedig o gaffi a siop grefftau sydd ynghlwm wrth Grochendy Glosters yn y dref – y siop yn llawn o anrhegion a nwyddau, y cyfan wedi eu gwneud â llaw.  Mae caffi Big Rock  hefyd yn fan poblogaidd ac enw da iddo ( edrychwch ar y graddfeydd uchel a gaiff gan TripAdvisor).  

I gael manylion am yr hyn sy’n digwydd yn ein byd creadigol, ewch i www.creativegwynedd.com.  Yno hefyd cewch y newyddion diweddaraf ym maes celf a rhestr cyfasnsawdd o artistiaid, cymdeithasau celf a chanolfannau celf. Am ragor o wybodaeth am stiwdios celf a gweithdai a holl fanylion yr Helfa Gelf ewch i www.helfagelf.co.uk.