Eryri Mynyddoedd a Môr

Coronafeirws: Rheolau cenedlaethol y coronafeirws yng Nghymru

Cronafeirws: cwestiynau cyffredin

Diogelu Cymru:

- arhoswch allan o dai pobl eraill, heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
- ceisiwch gyfyngu faint o wahanol bobl yr ydych chi'n cyfarfod
- cadw pellter cymdeithasol
- golchwch eich dwylo'n rheolaidd
- gweithiwch o gartref os gallwch

Mesurau Coronafeirws Pwysig

O ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020, bydd tafarndai, bariau, bwytai a chaffis yn gorfod cau erbyn 6pm ac ni fydd hawl ganddynt weini alcohol. Ar ôl 6pm, dim ond gwasanaeth tecawê y byddant yn gallu ei ddarparu. Mae mwy o wybodaeth am y cyfyngiadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru - tudalennau coronafirws.

Yn ogystal, o ddydd Gwener 4 Rhagfyr mae cyfyngiadau newydd ar waith yng Nghymru i helpu i atal lledaeniad coronafirws: Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr: cwestiynau cyffredin.

Ar hyn o bryd, ni chaniateir teithio i Gymru o ardaloedd haen 3 yn Lloegr, lefel 3 a 4 yn yr Alban nac o Ogledd Iwerddon heb esgus rhesymol, er enghraifft teithio at ddibenion gwaith. Nid yw teithio i Gymru i ymweld â theulu neu ffrindiau (ac eithrio os ydyn nhw’n rhan o aelwyd estynedig) neu i gael gwyliau yn cael eu hystyried yn esgus rhesymol ar hyn o bryd, er ein bod yn gobeithio gallu’ch croesawu yma cyn bo hir iawn.

Rheoliadau ymweld â lleoedd yng Nghymru.