Bala

Cynllunio o flaen llaw

Diogelu Cymru

Eryri Mynyddoedd a Môr

Ymweld yn Ddiogel.

Gwnewch y pethau bychain i gael effaith fawr er diogelwch pawb:

Gofalu am ein gilydd

  • Cadw pellter
  • Glanhau dwylo’n rheolaidd
  • Cadw draw o fannau prysur a thorfeydd

Gofalu am ein bro

  • Dilynwch arwyddion a chyngor
  • Ailgylchu neu gael gwared o ysbwriel yn gyfrifol
  • Dilynwch y côd cefn gwlad

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

Mae rhagor o fanylion am y cyfyngiadau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 17 Gorffennaf

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 1:

- caiff hyd at chwech o bobl gwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau

- caniateir cynnal digwyddiadau dan do wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 o bobl yn eistedd neu 200 o bobl yn sefyll, ar ôl cynnal asesiad risg a chadw at fesurau rhesymol

- caiff canolfannau sglefrio ailagor

- dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff ymgynnull yn yr awyr agored

- caniatáu i hyd at 30 o blant o sefydliadau, fel y Brownis a’r Sgowtiaid, i fynd i ganolfannau preswyl dros wyliau’r haf


O 7 Awst (os yw’r amodau’n caniatáu)

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0:

- dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau

- caiff pob busnes a phob safle agor, gan gynnwys clybiau nos

- dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl

- bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol o dan do, ac eithrio mewn lleoliadau lletygarwch