Llyn y Gader, Rhyd Ddu

(COVID-19): Aros gartref

Gall unrhyw un ledaenu'r firws

Ymweld ag Eryri

Coronafeirws (COVID-19)

Aros yn eich prif gartref

- Peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad yw hi'n ymarferol rhesymol i weithio gartref)

- Arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill

- Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Gall unrhyw un ledaenu'r firws.

Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â Coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Gwasanaethau Cyngor Gwynedd a Cymorth i Fusnes

Cliciwch yma i weld newidiadau i wasanaethau Cyngor Gwynedd. Mae'r wybodaeth yn newid yn ddyddiol felly cofiwch wirio i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Cymorth i Fusnes - cliciwch yma am y wybodaeth diweddaraf

24/4 - Cyngor i fusnesau yn ystod COVID-19

15/4 - Canllawiau ar gyfer gweithredwyr llety - Gall Gweinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol wneud cais am lety i agor at ddiben penodol, megis gofyn iddynt agor i letya gweithwyr allweddol, pobl sydd wedi’u dadleoli neu sy’n ddigartref neu i ddarparu llety ar gyfer cleifion. Os ydych chi’n fodlon derbyn ceisiadau i gynnig llety gan y Cyngor dylech gysylltu â ni drwy e-bost gwarchodycyhoedd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

3/4 - Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

30/3 - Cefnogaeth ariannol i deuluoedd a busnesau Gwynedd

27/3 - Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19

25/3 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws ) - Cau Llwybrau a Thir Agored

 

Diweddariad gan Parc Cenedlaethol Eryri

Cliciwch yma i weld y diweddaraf gan y Parc.

 

Croeso Cymru

28/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

22/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth - Cefnogi’r Diwydiant Twristiaeth wrth ofyn i ymwelwyr ‘Aros Gartref’

21/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

15/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth: Llacio'r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a'n heconomi: cyhoeddi map ffordd Cymru

15/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

13/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

06/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

01/5 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

24/4 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

17/4 - Y Gronfa Cadernid Economaidd - y cyfnod ymgeisio yn dechrau

10/4 - Dysgwch a yw eich busnes yn gymwys i gael cymorth gan y Gronfa Cadernid Economaidd newydd

9/4 - Y Diweddaraf i’r Diwydiant Twristiaeth

8/4 - Hysbysiad Brys i Fusnesau Llety Gwyliau

8/4 - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau ddarparu llety i grwpiau bregus

2/4 - Newyddion diwydiant

 

Busnes Cymru

Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru - gwybodaeth am amrywiaeth o weminrau am ddim i fusnesau mae COVID-19 yn effeithio arnyn nhw.