Llyn y Gader, Rhyd Ddu

(COVID-19): Aros gartref

Gall unrhyw un ledaenu'r firws

Ymweld ag Eryri

Coronafeirws (COVID-19)

Aros yn eich prif gartref

- Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol

- Arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill

- Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Gall unrhyw un ledaenu'r firws.

Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â Coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Gwasanaethau Cyngor Gwynedd

Cliciwch yma i weld newidiadau i wasanaethau Cyngor Gwynedd. Mae'r wybodaeth yn newid yn ddyddiol felly cofiwch wirio i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

30/3/2020 - Cefnogaeth ariannol i deuluoedd a busnesau Gwynedd

27/3/2020 - Pwyso ar fusnesau i ufuddhau i Reoliadau Covid-19

25/3/2020 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws ) - Cau Llwybrau a Thir Agored

 

Diweddariad gan Parc Cenedlaethol Eryri

Cliciwch yma i weld y diweddaraf gan y Parc.

 

Croeso Cymru

2/4 - Newyddion diwydiant