Bala

Ymweld yn ddiogel.

Diogelu Cymru

Eryri Mynyddoedd a Môr

Coronafeirws: Rheolau cenedlaethol y coronafeirws yng Nghymru

Mae rhagor o fanylion am y cyfyngiadau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod.

O 26 Ebrill

Os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn caniatáu, bydd modd cymryd y camau llacio canlynol:

- caniatáu i letygarwch awyr agored agor
- caniatáu gweithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llaw ar gyfer hyd at 30 o bobl
- caniatáu derbyniadau priodas awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl
- caniatáu i atyniadau ymwelwyr awyr agored agor

O 24 Ebrill

- Bydd 6 o bobl o 6 aelwyd yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr o'r aelwydydd hynny o'r aelwydydd hynny).

O 12 Ebrill

- codi’r cyfyngiadau ar deithio o fewn y Deyrnas Unedig a’r Ardal Deithio Gyffredin
- yr holl ddisgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd i ysgolion a lleoliadau addysg bellach
- caiff campysau prifysgolion agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb ac ar-lein ar gyfer yr holl fyfyrwyr
- caiff yr holl siopau a gwasanaethau cysylltiad agos agor
- bydd lleoliadau priodas yn cael gadael i ddarpar gleientiaid ymweld â’u safle drwy apwyntiad yn unig