Eryri Mynyddoedd a Môr

Coronafeirws: Rheolau cenedlaethol y coronafeirws yng Nghymru

Cronafeirws: cwestiynau cyffredin

Diogelu Cymru:

- arhoswch allan o dai pobl eraill, heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
- ceisiwch gyfyngu faint o wahanol bobl yr ydych chi'n cyfarfod
- cadw pellter cymdeithasol
- golchwch eich dwylo'n rheolaidd
- gweithiwch o gartref os gallwch

Darllen mwy am y rheolau cenedlaethol.

Rheoliadau ymweld â lleoedd yng Nghymru.