Bala

Cynllunio o flaen llaw

Diogelu Cymru

Eryri Mynyddoedd a Môr

Ymweld yn Ddiogel.

Gwnewch y pethau bychain i gael effaith fawr er diogelwch pawb:

Gofalu am ein gilydd

  • Cadw pellter
  • Glanhau dwylo’n rheolaidd
  • Cadw draw o fannau prysur a thorfeydd

Gofalu am ein bro

  • Dilynwch arwyddion a chyngor
  • Ailgylchu neu gael gwared o ysbwriel yn gyfrifol
  • Dilynwch y côd cefn gwlad

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  •  Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

Mae rhagor o fanylion am y cyfyngiadau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod.

O 3 Mai

- gall campfeydd, canolfannau hamdden, pyllau nofio a chyfleusterau ffitrwydd agor
- gellir ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall
- gellir cynnal gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth
- gellir cynnal gweithgareddau dan do a drefnir i hyd at 15 o oedolion
- gall canolfannau cymunedol agor

O 26 Ebrill

- gall lletygarwch awyr agored ac atyniadau ymwelwyr awyr agored agor
- ganiateir gweithgareddau awyr agored a derbyniadau priodas awyr agored gyda hyd at 30 o bobl