Clwb Golff Caernarfon

Y Foryd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678359

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page manager@caernarfongolfclub.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.caernarfongolfclub.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i leoli ar lan Afon Menai gyda mynyddoedd Eryri yn gefndir, mae gan Glwb Golff Caernarfon rai o'r golygfeydd gorau o unrhyw gwrs golff. Mae'r cwrs yn un parcdir 18 twll, gyda'r ffyrdd clir gwyrddlas a'r griniau pytio yn rhedeg yn llyfn. Fe'i hadeiladwyd ym 1909 ac mae wedi datblygu o gwrs gwreiddiol 9 twll i fod yn gwrs pencampwriaeth 18 twll teg a heriol. Mae'r clwb yn estyn croeso cynnes i aelodau newydd ac ymwelwyr fel ei gilydd, ac mae'r cwrs a'r cyfleusterau yn cael eu gwella'n gyson wrth gadw teimlad cartrefol.