Beics Antur

Porth yr Aur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 802222 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07436 797969

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page beics@anturwaunfawr.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.anturwaunfawr.org/beics-antur/

Mae gan Beics Antur ddewis helaeth o feiciau merched, dynion a phlant i'w llogi, yn ogystal â beiciau addasol. Mae mewn lleoliad cyfleus, yn agos i Gastell Caernarfon, gyda mynediad hawdd i lwybrau beicio yr ardal, gan gynnwys Lôn Eifion a Lôn Las Menai. Maen hefyd yn cynnig gwasanaeth trwsio a gwasanaethu beics. Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol leol, sy'n darparu gwaith a hyfforddiant i oedolion gydag anableddau dysgu.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Croesewir grwpiau