Tŷ Dre

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

24 - 26 High Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 673604

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@black-boy-inn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.black-boy-inn.com

Mae Tŷ Dre yn darparu llety chwaethus yng nghanol Caernarfon, dim ond 2 munud o daith gerdded o Gastell Caernarfon. Mae'r eiddo wedi'i osod mewn adeilad Edwardaidd, ac mae'n cynnwys Wi-Fi am ddim, Mae gan bob ystafell swmpus yn Nhŷ Dre ystafell ymolchi en-suite gyda bath neu gawod a deunydd ymolchi wedi'w ddarparu. Mae yna deledu sgrîn fflat a sychwr gwallt. Mae WiFi am ddim ar gael ym mhob ystafell i westeion. Mae'r brif dderbynfa ar gyfer yr adeilad hwn yn Nhafarn y Bachgen Du (Black Boy Inn). Mae trywdded parcio rhad ac am ddim ar gael ar gyfer prif faes parcio y Castell. Mae maes parcio bach wrth ymyl y Dafarn, nid yw hwn yn addas ar gyfer cerbydau mwy gan ei fod yn gyfyng iawn, ac mae cost ar gyfer parcio yma.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail