Tyddyn Mawr

Ffordd Crawia, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674919 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07970 427820

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://tyddynmawrgolfcourse.co.uk/

Ceir golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri, Ynys Môn a Phen Llŷn o'r cwrs parcdir 9 twll tonnog hwn. Mae hefyd yn cynnwys llyn sydd yn herio'r chwaraewyr gorau! Mae croeso i grwpiau mawr, boed hynny ar gyfer partïon swyddfa neu godwyr arian! Yr holl offer ar gael i'w logi. Nid oes angen handicap. Gwisg achlysurol yn dderbyniol ac mae Tyddyn Mawr ar agor 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.