Ashcoast House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

10 Ffordd Nantlle, Talysarn, Gwynedd, LL54 6AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 882972

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mail@ashcoast.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.ashcoast.co.uk/


Mae Ashcoast House wedi'i leoli yn nyffryn hyfryd Nantlle. Mae'n agos at fynyddoedd Eryri, traethau Pen Llŷn ac arfordir Ynys Môn, sy'n golygu ei fod yn lle gwych ar gyfer gwyliau.

 • Tŷ modern mewn lleoliad pentref gwledig (4 Seren Croeso Cymru)
 • Lleiafswm Arhosiad o 4 noson (Yn amodol ar argaeledd)
 • 3 Ystafell Wely: Brenin, Gefaill, Sengl (Cysgu 4/5)
 • Gerddi cefn blaen a llawn caeedig
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar
 • Nwy a thrydan wedi'u cynnwys
 • Darperir dillad gwely a thyweli
 • Peiriant golchi, sychwr, peiriant golchi llestri
 • Rhewgell oergell, microdon, popty trydan
 • Teledu sgrin llydan (3), DVD (2), CD
 • WiFi: Cyflym a Diderfyn
 • Ystafell Ymolchi (bath + cawod Hi-Isel)
 • Ystafell gotiau i lawr y grisiau

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail