Bragdy Lleu

Unit A9, Penygroes Industrial Estate, Penygroes, Gwynedd, LL54 6DB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07724 902532

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@bragdylleu.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bragdylleu.cymru/

Bragdy crefft gwobrwyedig bro Dyffryn Nantlle yw Bragdy Lleu, yn creu cwrw o safon uchel gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o’r safon uchaf. Wedi sefydlu yn 2013, mae Bragdy Lleu yn cefnogi'r economi leol ac yn frwd dros iaith, hanes a diwylliant ardal Dyffryn Nantlle - ardal y Mabinogi. Mae pob cwrw maent yn ei greu yn cael ei enwi ar ôl cymeriadau o’r chwedlau byd enwog, a nodweddion y cymeriadau hynny yn cael eu cyfleu yn nodweddion unigryw pob cwrw. Mae’r busnes yn ehangu yn gyson, a bellach maent yn cyflenwi casgenni i dafarndai ar draws Gogledd Cymru ac yn cyflenwi poteli i dafarndai, siopau a bwytai ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Yn ogystal, maent yn gwerthu'n uniongyrchol o’r bragdy ac yn mynychu sioeau amrywiol gyda’u bar symudol, ac yn darparu cwrw ar gyfer digwyddiadau gan gynnwys priodasau a dathliadau o bob math. 
Cwrw’r Celtiaid… 800 mlynedd o etifeddiaeth ymhob diferyn.

Mwynderau

 • Parcio
 • Toiled
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Talebau rhodd ar gael
 • Taliad Apple
 • Croeso i bartion bws

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Disgrifiad Cryno
 • Thumbnail