Llefydd i Aros

Gofalu am ein hunain wrth gynllunio o flaen llaw

  • Ymchwiliwch a pharatowch cyn teithio i osgoi siom - ni fydd popeth ar agor
  • Ystyriwch ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ar adegau tawelach
  • Ymgyfarwyddwch efo Rheoliadau Covid-19 Cymru

 

Mae digon o lety o safon yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr sy'n cynnwys Penrhyn Llŷn, Parc Cenedlaethol Eryri ac Arfordir y Cambrian. Dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer llety pump seren, gwestai gwledig moethus, tafarndai clyd, bythynnod hunan-ddarpar, gwely a brecwast, meysydd carafan, tŷ bynciau, hosteli o bob math, safleoedd glampio a llawer mwy. Noder ein bod ond yn hyrwyddo llety sydd wedi cael eu graddio neu eu rhestru gan Croeso Cymru neu'r AA a bod yna lety eraill ar gael.

Mae safon y diwydiant Barod Amdani yn gynllun hunan asesu sydd wedi'i gynllunio mewn partneriaeth â'r sefydliadau Cenedlaethol (Croeso Cymru, Tourism Northern Ireland, Visit Scotland a Visit England) er mwyn rhoi sicrwydd i bob sector o'r diwydiant twristiaeth, yn ogystal â sicrwydd i ymwelwyr, bod gan fusnesau brosesau clir ar waith a'u bod yn dilyn canllawiau gan y diwydiant a'r Llywodraeth. Chwiliwch am y marc yma wrth ddod o hyd i lety.

Graffeg Barod Amdani