Gwinllan | Perllan Pant Du

Y Wern, Penygroes, Gwynedd, LL54 6HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 881819

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@pantdu.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.pantdu.co.uk/

Mae fferm Pant Du ym Mhenygroes wedi ei lleoli ar lethrau godidog dyffryn rhewlifol Dyffryn Nantlle, wrth droed yr Wyddfa. Nol yn 2003 prynodd Richard a Iola Huws fferm Pant Du, nepell o’u cartref ym Mhenygroes. Yn 2007 bu iddynt sefydlu gwinllan a pherllan ar y tir, ac yn 2010 cafwyd y botelaid gyntaf o win Pant Du. Symudodd y teulu yno i fyw a bellach mae Pant Du yn fusnes llewyrchus, yn gwerthu Gwin, Seidr a Sudd Afal, ac erbyn heddiw Dŵr Ffynnon hefyd.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Croesewir grwpiau
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan