Cegin Ceri

39, Heol y Dŵr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07717 723927

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ceginceri@hotmail.com

Caffi, Deli a Siop yn gwerthu cynnyrch ffres lleol. Mae croeso i seiclwyr, gydag ardal storio ddiogel, gorsaf waith proffesiynol a phwmp aer. Wrth i oedolion fwynhau paned a phori'r crefftau lleol amrywiol sydd ar gael, gall plant fwynhau eu hamser chwarae yn yr ardal chwarae meddal. Darperir cyfleusterau newid babanod.

Mwynderau

 • Croesewir grwpiau
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Toiled
 • Cyfleusterau plant
 • WiFi ar gael
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail