Gwinllan | Perllan Pant Du

Y Wern, Penygroes, Caernarfon, LL54 6HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 881819

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@pantdu.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pantdu.co.uk

Mae Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei lleoli ar lethrau Dyffryn Nantlle, Eryri. Mae'r busnes teuluol yn cynnwys Tŷ Bwyta a Siop fechan ar y safle. Mae cynnyrch Pant Du yn cynnwys Gwin, Seidr, Sudd Afal, Dŵr Ffynnon, a Mêl. Dros y blynyddoedd mae Pant Du wedi ennill nifer o wobrau am eu cynnyrch. Mae’r cynnyrch safonol, Cymreig ar gael i’w prynu o’r siop.

Mwynderau

 • Parcio
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Taliad Apple
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan