Gwaith Llechi Inigo Jones

Tudor Slate Works, Groeslon, Gwynedd, LL54 7UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830242

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page slate@inigojones.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.inigojones.co.uk/

Mae'r ystafell arddangos ar y safle yn Inigo Jones yn cynnwys cynhyrchion llechi wedi eu gwneud yn barod yn y gweithdai, yn ogystal ag anrhegion Cymreig a Cheltaidd eraill. Gellir gwneud platiau enw a phlaciau i'w archebu. Mae'r cwmni'n cyflenwi llechi at ddefnydd domestig ac mae'r rhain yn cynnwys pethau fel lloriau, topiau gwaith cegin ac aelwydydd. Hefyd ar gyfer y cartref, mae cynhyrchion crefft wedi profi'n boblogaidd ac mae'r rhain yn cynnwys pethau fel placiau wal, clociau, lampau, rheseli gwin, matiau lle a drychau. Cynhyrchion arbenigol cyfredol y cwmni yw placiau wedi'u engrafio, platiau enw a phlatiau rhif ynghyd â phlaciau a thlysau printiedig, y cyfan yn cael eu gwneud yn arbennig i archeb.
Caffi a Siop Fferm ar y safle gyda Maes Parcio mawr.

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw