Hafoty Farm Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@hafoty.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hafoty.com/

Swatio mewn lleoliad gwledig tawel rhwng ysblennydd y Parc Cenedlaethol Eryri a Bae Caernarfon, gyda golygfeydd godidog o’r bythynnod, ynghyd â chyfoeth o draethau, mynyddoedd a hanes i archwilio. Mae ein chwech bythynnod hardd yn amrywio o fythynnod llawn cymeriad, traddodiadol i ysguboriau modern.Dim anifeiliaid anwes, cŵn tywys trwy drefniant. Dillad gwely a thywelion yn gynwysiedig.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail