Dinas Farm

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830537 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07768 349564

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rhian@dinasfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dinasfarm.co.uk/

Fferm odro deuluol yw Dinas Farm, tua 3 milltir o Gaernarfon. Cynigir llety hunan ddarpar mewn rhan hollol annibynnol o'r tŷ fferm. Gall 6 o bobl gysgu mewn tair ystafell wely braf. Mae golygfeydd hyfryd o dirwedd agored a'r môr. Mae'r lleoliad yn ddelfrydol a chanolog ar gyfer ymweld ag atyniadau amrywiol a gwych Eryri. 

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw

Gwobrau