Canolfan y Fron

Y Fron, Gwynedd, LL54 7BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 880882

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llety@canolfanyfron.org | enquiries@canolfanyfron.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.canolfanyfron.org

Mae Canolfan y Fron yn cynnig llety unigryw i ymwelwyr ar gyfer grwpiau o hyd at 18, neu i unigolion a theuluoedd, sy'n cynnwys pedair ystafell en-suite cain a chyfforddus - mae un o'r ystafelloedd hyn yn gwbl hygyrch i'r rhai sydd â phroblemau symudedd. Mae yna ardal gymunedol a rennir gan cynnwys cegin. Wedi ei leoli o fewn cyrraedd hawdd i'r Wyddfa, y traeth yn Ninas Dinlle a gwarchodfa Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri, mae Canolfan y Fron yn cael ei chroesi gan Ffordd y Pererinion hanesyddol a Llwybr Llechi UNESCO. Mae tŷ golchi, caffi a siop ar y safle. Am help i benderfynu ble i ymweld, mae gan un o wirfoddolwyr Canolfan y Fron statws Aur Llysgennad Gwynedd.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail
 • Thumbnail