Plas Dinas Country House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830214

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plasdinas.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasdinas.co.uk/

Mae Plas Dinas yn Westy Gwledig hanesyddol arobryn sydd wedi'i leoli yn Eryri, ac a arferai fod yn gartref i'r Arglwydd Snowdon a'r teulu Armstrong-Jones. Mae'n cynnig deg ystafell wely wedi eu steilio'n unigol gyda chysuron pum seren mewn amgylchedd hanesyddol ond hamddenol mewn tiroedd hyfryd. Yn swatio rhwng mynyddoedd Eryri a Môr Iwerddon, ni ddylid colli'r lleoliad delfrydol na'r golygfeydd godidog. P'un ai ydych chi'n mynd am dro o amgylch y 15 erw o dir yn yr haf neu'n eistedd wrth ymyl y tân coed yn rhuo yn yr ystafell arlunio ar ddiwrnod oer o aeaf, byddwch chi'n ymlacio'r munud y byddwch chi'n cyrraedd. Er bod ganddo gyfleusterau o'r radd flaenaf, bwyty arobryn - The Gunroom Restaurant - a The Prynhawn blasus, mae ganddo naws gartrefol, gyfforddus, chwaethus gyda llawer o hen greiriau cyfnod a phortreadau teuluol gwreiddiol yn addurno'r waliau. Byddwch chi'n teimlo'n gartrefol yr eiliad y byddwch chi'n cyrraedd. Mae bwyty'r Gunroom Restaurant ar agor o 5:30pm; 7 diwrnod yr wythnos  Ebrill – Hydref a dydd Mawrth - dydd Sadwrn o Tachwedd - Mawrth, gan gynnig profiad bwyta unigryw lle mae cyrsiau i ddechrau, prif gyrsiau a phwdinau wedi'u cydblethu â chyrsiau cudd. Dyfarnwyd Gwesty'r Flwyddyn Gogledd Cymru 2021 a 2022 i Plas Dinas, gyda bwyty'r Gunroom Restaurant bellach i'w weld yn y Michelin Guide. 

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau