Gwaith Llechi Inigo Jones

Tudor Slate Works, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830242

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page slate@inigojones.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.inigojones.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Sefydlwyd Gweithdy Llechi Inigo Jones yn 1861 yn bennaf i greu llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion. Heddiw, mae’r cwmni yn defnyddio'r un deunydd crai, sef llechen Cymraeg 500 miliwn o flynyddoedd oed i greu cynnyrch pensaernïol, coffadwriaethol, crefftau i’r tŷ ac yr ardd. 
Mae’r cwmni, yn dilyn gofyn mawr, yn cynnig teithiau hunan-arweiniol gyda chwaraewr sain mewn sawl iaith gwahannol, yn eich tywys o gwmpas y gweithdy ac arddangosiadau. Bydd cyfle i chi drio caligraffeg ac ysgythru darn o lechen i’w gadw.  Hefyd ar gael i blant, mae cwis newydd gyda gwobr llechen iw ennill!
Mae’r ystafell arddangos yn cyflwyno ein cynnyrch o lechen sydd wedi eu creu yn y gweithdy, yn ogystal ag anrhegion Cymreig a Cheltaidd. Mae platiau enwau a phlaciau hefyd yn cael eu creu yn ôl y galw. 
Caffi a Siop Fferm gyda maes parcio mawr ar y safle.

 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw