Parc Glynllifon

Clynnog Road, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 771000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.parcglynllifon.co.uk/cy/

Dyma berl annisgwyl! Byddwch yn darganfod gerddi hanesyddol helaeth - rhestredig Gradd I - gyda llwybrau cerdded drwy’r coedwigoedd, ffoleddau a cherfluniau. Mi allwch hefyd ymweld â’r siop grefftau a’r oriel - gofynnwch am y cyrsiau celf a chrefft sy'n cael eu cynnal yn y parc.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw