Dinas Dinlle

Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW

Traeth poblogaidd iawn a hawdd cyrraedd ato yw Dinas Dinlle.  Mae’r glan uchaf wedi ei orchuddio gan gerrig man, ond yna ceir ehangder mawr o dywod, euraidd, cadarn.  Mae’r ymdeimlad o wacter yn anhygoel - mewn tywydd da mae modd gweld yr holl ffordd tuag at Lŷn ac ar draws i Ynys Llanddwyn, Ynys Môn. Oherwydd ei gynefin naturiol gwerthfawr, mae Dinas Dinlle yn ‘Safle o Ddiddordeb Gwyddonol’. Ond yn ogystal, mae hefyd yn fan o ddiddordeb i archeolegwyr a haneswyr gan fod olion o’r Oes Haearn yno, a daw adaregwyr yma i wylio’r boblogaeth adar a genweirwyr i bysgota bas gwych. Mae parth cyfyngiadau ar gŵn ar y traeth.

Yno mae caffi gyda amrywiaeth o frecwast Cymreig wedi ei wneud o gynnyrch lleol i ginio ysgafn o frechdanau, paninis a chawliau cartref neu mwynhewch de bach y prynhawn gyda un o’u cacennau cartref blasus.

Rhybudd Diogelwch Traeth Dinas Dinlle

Dilynwch ganllawiau Mentra’n Gall a’r RNLI i gael mwyniant diogel o’n arfordir. 

Byddwch yn ymwybodol o’r peryglon canlynol ar draeth Dinas Dinlle. Edrychwch am yr arwyddion coch sy’n cynnwys gwybodaeth perthnasol am y rhan hynny o’r traeth, gan gynnwys pryd a lle caniateir cŵn.

 • Byddwch yn wyliadwrus o gerrynt terfol
 • Gofal – tonnau mawr yn torri
 • Gofal – gwrthrychau tanddwr
 • Traeth graddfa serth, dŵr dwfn ar dop llanw
 • Cymerwch ofal gydag offer enchwythedig mewn gwynt cryf
 • Creigiau ansefydlog a llithrig - peidiwch â dringo neu neidio oddi ar y creigiau
 • Clogwyni ansefydlog - peidiwch â dringo neu dyllu i mewn i’r clogwyni

Mewn argyfwng galwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Diogelwch Traeth Dinas Dinlle Beach Safety

Mwynderau

 • Parcio
 • Toiled
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Siop
 • Caffi/Bwyty