Dinas Dinlle

Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW

Traeth poblogaidd iawn a hawdd cyrraedd ato yw Dinas Dinlle.  Mae’r glan uchaf wedi ei orchuddio gan gerrig man, ond yna ceir ehangder mawr o dywod, euraidd, cadarn.  Mae’r ymdeimlad o wacter yn anhygoel - mewn tywydd da mae modd gweld yr holl ffordd tuag at Lŷn Peninsula ac ar draws i Ynys Llanddwyn, Ynys Môn. Oherwydd ei gynefin naturiol gwerthfawr, mae Dinas Dinlle yn ‘Safle o Ddiddordeb Gwyddonol’. Ond yn ogystal, mae hefyd yn fan o ddiddordeb i archeolegwyr a haneswyr gan fod olion o’r Oes Haearn yno, a daw adaregwyr yma i wylio’r boblogaeth adar a genweirwyr i bysgota bas gwych. Caiff arwydd clir o boblogrwydd chwaraeon dŵr yma diolch i’r ddwy lithrfa, daw nifer yma ar gyfer sgïo jet, cychod pŵer, deifio scwba a hwylfyrddio.Mae parth gwahardd cychod ac mae cyfyngiadau ar gŵn.

Caffi gyda amrywiaeth o frecwast Cymreig wedi ei wneud o gynnyrch lleol i ginio ysgafn o frechdanau, paninis a chawliau cartref neu mwynhewch de bach y prynhawn gyda un o’u cacennau cartref blasus.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siop
  • Caffi/Bwyty