Caffi Gerlan

Inigo Jones, Groeslon, Gwynedd, LL54 7UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 831188

Mae'r caffi drws nesaf i Waith Llechi Inigo Jones, ac mae'n cael ei redeg gan y ffarmwr a'r cigydd lleol Dafydd Jones, sydd hefyd wedi agor siop cigydd a chynnyrch ffarm drws nesaf i'r caffi. Gan ddefnyddio cynnyrch lleol o'r ffarm, mae'r caffi yn gweini amrywiaeth o fwyd wedi'i goginio gartref gan gynnwys cinio dydd Sul. Mae'n fan gwych i feicwyr gael saib, naill ai os yn defnyddio Lôn Las Eifion neu Lwybr Beicio Ffordd Brailsford sydd ar y stepan drws.

Gwobrau

  • Thumbnail