Caer Rufeinig Segontium

Llanbeblig Rd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 677617

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page CaernarfonCastle@gov.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadw.gov.wales/daysout/segontiumromanfort/?skip=1&lang=cy

Olion caer atodol Rufeinig wedi ei sefydlu mae'n debyg ar ddiwedd y 70au OC a'i diwygio hyd at ddiwedd y bedwaredd ganrif.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw