Crug Farm Plants

Griffith's Crossing, Caernarfon, LL55 1TU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670232

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mailorder@crug-farm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.crug-farm.co.uk/

Mae llawer o'r planhigion a welwch yn newydd - ni welir eu bod yn cael eu tyfu o'r blaen. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n eu hadnabod gan fod help wrth law. Nid ydym eto wedi cwrdd ag unrhyw un sy'n gallu cerdded drwy'r ardd a chydnabod popeth y maent yn ei weld!