Oriel y Castell

21, Twll yn y Wal, Caernarfon, LL55 1RF

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07879 818345

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page andy@orielycastell.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.orielycastell.co.uk/

Mae Oriel y Castell yn oriel ffotograffiaeth sy'n eiddo i Andy Teasdale, sy'n dywysydd mynydd ac yn ffotograffydd. Mae Andy yn argraffu, mowntio a fframio ei holl waith ffotograffig ei hun, gan ganiatáu i amrywiaeth o feintiau ac opsiynau gorffenedig gael eu prynu. Tirluniau a ffotograffiaeth natur sy'n creu'r rhan fwyaf o stoc Andy. Mae Andy yn dod o hyd i bren go iawn yn lleol i'w alluogi i wneud fframiau o ansawdd gwych, pob un â graen a chymeriad unigryw - a gan eu bod wedi eu cyrchu a'u gwneud yn lleol, mae'n golygu eu bod yn cario ôl troed carbon isel iawn ac o bosibl mai nhw yw'r fframiau pren go iawn mwyaf ecogyfeillgar yng Nghymru. Mae'r fframiau'n cael eu gwneud o onnen, masarn, collen Ffrengig, gwernen neu ffawydden, ac maent i gyd yn edrych yn anhygoel. Mae gan Oriel y Castell ddau lawr oriel, sy'n cario stoc o brintiau diderfyn i brintiau cyfyngedig iawn. Perffaith ar gyfer anrhegion, addurniadau cartref neu gasglwyr.

Dewch i weld, byddwch wrth eich bodd!

Mwynderau

  • Derbynnir Cŵn
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Taliad Apple
  • Talebau rhodd ar gael