Tanau Caernarfon Fires

23 Stryd y Llyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 669413

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tanaucaernarfonfires@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tanaucaernarfonfires.com/

Mae Tanau Caernarfon Fires tanau nid yn unig yn gwerthu amrywiaeth o stofiau llosgi coed ac aml-danwydd, ond hefyd yn eu gosod a chynnig unrhyw wasanaeth cynnal sydd ei angen. Maent wedi'u cofrestru ar gyfer HETAS ac yn darparu tystysgrif cydymffurfio ar gyfer pob gosodiad a wneir. Maent hefyd yn stocio gwahanol gynhyrchion yn eu hystafell arddangos fel ategolion stofiau,  cynhyrchion glanhau a chynnal a chadw stofiau, barbeciws cludadwy, basgedi logiau, eitemau coginio ac ategolion gan gynnwys offer haearn bwrw. Gallant hefyd ddod o hyd i sawl rhan a gwneud y rhan fwyaf o waith atgyweirio.