Life: Full Colour

23-25 Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674719

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@lifefullcolour.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.lifefullcolour.com/

Mae Life: Full Colour yn oriel gelf a siop sy'n rhoi llwyfan i artistiaid a crefftwyr talentog, gan arddangos celf wreiddiol gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae yna hefyd ddetholiad o anrhegion gan gynnwys cerameg, gwaith gwydr, argraffiadau cyfyngedig, nwyddau cartref, cardiau, deunydd ysgrifennu, addurniadau Nadolig a mwy. Nhw hefyd yw eich stociwr lleol o baent a brwshis Winsor & Newton.

Mwynderau

  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus