The Swellies

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Eddie O'Carroll

Port Dinorwic Marina, Y Felinheli, LL56 4JN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670250

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@swelliescafe.co.uk

Mae’r Swellies yn gaffi bach prysur sydd yn defnyddio cynhwysion lleol i gyd-fynd gyda’r fwydlen wladaidd. Rydym wedi ein lleoli ar Farina Port Dinorwig rhwng Caernarfon a Bangor ac yn darparu brecwast blasus, cinio ysgafn, coffi crefftwyr a theisennau. Rydym yn cynnig bwyd a diod i fynd ar gyfer y rhai sydd ar frys yn ogystal â seddi tu allan ar ddiwrnodau braf.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • WiFi ar gael
  • Taliad Apple
  • Gorsaf bws gerllaw
  • WiFi am ddim
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Talebau rhodd ar gael