The Swellies

Marina, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 670250

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://the-swellies.business.site/

Mae’r Swellies yn gaffi bach prysur sydd yn defnyddio cynhwysion lleol i gyd-fynd gyda’r fwydlen wladaidd. Mae wedi ei leoli ar Farina Y Felinheli rhwng Caernarfon a Bangor ac yn darparu brecwast blasus, cinio ysgafn, coffi o safon a theisennau. Ar gyfer y rhai sydd ar frys maent yn cynnig bwyd a diod i fynd ac mae yna seddi tu allan i fwynhau y diwrnodiau braf.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • WiFi ar gael
  • Taliad Apple
  • Arhosfan bws gerllaw
  • WiFi am ddim
  • Toiledau Anabl
  • Toiled
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Talebau rhodd ar gael