Caernarfon-Apartments.com

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

25-27 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 800330

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@caernarfon-apartments.com

Pump uned ar wahân wedi’u lleoli mewn un adeilad wedi’i adnewyddu’n llwyr wedi’i leoli ar y Stryd Fawr, dau funud ar droed o Gastell Caernarfon. Safonau ystafelloedd gwestai sy'n cynnwys cyfleusterau cegin a golchi. Wedi'i leoli'n ganolog yn Nhref Frenhinol Caernarfon. Safle ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri. Wi-Fi am ddim gyda POE LAN.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail