Rhyd Y Galen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 671114

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@wales-camping.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.wales-camping.co.uk/

Wedi'i amgylchynu gan olygfeydd ysblennydd Eryri, mae Rhyd Y Galen yn cynnig llety ar gyfer carafanau teithiol, pebyll, pebyll trelars a charafanau modur gyda chyfleusterau modern, glân. Pwynt gwefru Cerbydau Trydan 40Kw.

 

Mwynderau

 • Pwynt trydan
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Llaeiniau llawr caled
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau

 • Thumbnail