Yr Hwylfan

Christchurch, Bangor Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 671911

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@thefuncentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.thefuncentre.co.uk

Mae’r enw yn dweud y cyfan – wel bron iawn. Dyma ganolfan chwarae antur dan do mwyaf gogledd-orllewin Cymru, gydag amrywiaeth helaeth o atyniadau a gweithgareddau i gyd dan un to, llithrennau uchel, y pyllau peli, y ddrysfa, y tiwbiau, y rhwydi dringo, ardaloedd chwarae, go karts bach electronig, ardaloedd gemau laser...ydy hyn yn ddigon? Gall oedolion ddianc hefyd am rywfaint o dawelwch a llonyddwch yn y bwyty trwyddedig neu ymlacio ar y patio.

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Parcio
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cyfleusterau plant