Galeri Caernarfon

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 685250

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@galericaernarfon.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.galericaernarfon.com/

Mae Canolfan Mentrau Creadigol Galeri yn cynnig rhaglen amrywiol o theatr, cerddoriaeth, comedi, celf, dawns, sgyrsiau a gweithdai amrywiol. Ers Medi, 2018 – mae sinema 2 sgrin pwrpasol wedi agor ar y safle – sydd yn dangos y ffilmiau diweddaraf.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd