Stones Bistro

4 Twll yn y Wal, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 238020

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page stones.bistro2013@gmail.com

Wedi'i leoli yn yr hyn a oedd yn dŷ dirwestol o'r 17eg ganrif, mae Stones Bistro yn fwyty trwyddedig sy'n gweini bwyd Eidaleg, Cymreig ac Arbenigeddau Rhyngwladol. Adeilad hanesyddol y tu mewn i wal y dref sy’n cynnig bwyd cartrefol. Pasta, pizza, tŷ stêc, bwyd môr, pwdin, gwinoedd byd-eang a choctêls. 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croesewir teuluoedd
  • Toiled
  • Derbynnir Cŵn