Bron Menai

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

North Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 675589

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@bronmenai.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bronmenai.co.uk/

Wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio yng Ngogledd Cymru mewn car neu fws, mae Bron Menai yn gyfleus ar gyfer ymweld â rhanbarth hardd Eryri, Pen Llŷn, Ynys Môn, trefi arfordirol, cestyll, gerddi, cartrefi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, castell ac harbwr Caernarfon, a'r nifer o weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal. Mae  gorsaf Rheilffordd Ucheldir Cymru yn ddeg munud o gerdded  ac mae canol y dref gyda'i bistros, tafarndai a bwytai amrywiol, yn bum munud o gerdded.


 

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Dim Ysmygu
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • En-Suite
 • Llofft llawr gwaelod
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Siaradir Cymraeg

Gwobrau

 • Thumbnail