Marianfa

68 Lôn Ddewi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 676149

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page marianfacaernarfon@gmail.com

Mae Marianfa yn cynnig llety cyfforddus o fewn tŷ tref Fictoraidd sy'n cael ei redeg yn deuluol, wedi'i leoli ar stryd dawel, taith gerdded 5 munud o ganol Caernarfon a'i thafarndai, bwytai, siopau annibynnol a chastell enwog.

Mwynderau

  • WiFi am ddim
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr cerdded gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw

Gwobrau

  • Thumbnail