Gwesty'r Celt

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Bangor Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674477

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@celtic-royal.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.celtic-royal.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae’r gwesty moethus iawn hwn yn cynnig 110 o ystafelloedd gwely moethus en-suite, prydau bwyd o’r ansawdd gorau, bar yn steil art deco, cyfleusterau cynadledda ar gyfer 300 o gynrychiolwyr, llawr dawnsio yn mesur 1,600 troedfedd sgwâr, clwb hamdden gyda phwll nofio 16m. Lleolir y gwesty yn nhref hanesyddol Caernarfon yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri, Cestyll Cymru, gerddi, cyrsiau golff a thraethau. Mae’n hawdd cyrraedd Gorsaf Bangor, Porthladd Fferi Caergybi a Meysydd Awyr Manceinion a Lerpwl. Pecynnau dros nos arbennig ar gael.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Cadair uchel ar gael
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Parcio (Bws)
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg

Gwobrau

 • Thumbnail